Hem

Välkommen

Tyvärr går ibland leveranser fel fysiskt eller administrativt. I många fall skapar dessa fel reklamationer. Denna Reklamationshanteringsida är ett försök att ge en samlad förståelse för hantering av reklamationer och lyfta fram vilka regelverk som styr. Innehållet vänder sig i första hand till parter i grossistflödet, dvs leveranser till grossistterminaler, inom dagligvaruhandel.

Välj Reklamationsorsak i menyträdet till vänster eller använd Sök-funktionen.

Vänligen notera att denna sida i sig inte är ett officell regelverk. Mycket av de regler som hänvisas till kräver tolkning. Beroende på intresse och behov kan det bli aktuellt att bygga vidare sidan till att ge tolkningshjälp.

Vänligen kom med synpunkter och förslag på rättningar genom att använda formuläret Synpunkter.

Med hopp om att sidan kommer att bidra till en effektivare reklamationshantering i dagligvarubranschen.

Johan Falck
för SDH Logistikråd och DLF Logistikkommitté
2010-02-24

Länkar uppdaterade 2012-10-03 samt 2014-01-29